header bottom lines

WSPÓLNIE ZADBAJMY O NASZE ZDROWIE

W ostatnich miesiącach Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię „Zadbaj o dziecięcy mózg”, której celem jest zwrócenie uwagi rodziców na potrzebę zachowania równowagi w korzystaniu z urządzeń ekranowych przez dzieci oraz uważnego towarzyszenia dziecku i spędzania z nim czasu bez zbędnych rozpraszaczy w postaci ekranów. Fundacja proponuje rodzicom wprowadzenie do codziennego życia tzw. Domowych Zasad Ekranowych, czyli zbioru reguł dotyczących sposobów i czasu korzystania z ekranów. Zasady pomagają zadbać o prawidłowy rozwój mózgu dziecka, uczą uważności i równowagi między aktywnościami online i offline oraz mogą pozytywnie wpłynąć na relacje rodzinne. Bo jak wynika z wielu obserwacji problem dominacji ekranów w codziennym życiu dotyka również dorosłych, ale oni są w stanie zapanować nad tym sami. Dzieci już nie…

Drodzy uczniowie! Zachęcamy do obejrzenia poniższego krótkiego filmiku zarówno Waszych rodziców, jak i Was samych. Stojąc bowiem na progu dorosłości sami możecie i powinniście wpływać na swoje zdrowie i zdrowie Waszych najbliższych – kolegów, młodsze rodzeństwo, itp. Nie bagatelizujmy problemu wszechobecności ekranów w naszym codziennym życiu, zwłaszcza w dobie zdalnego uczenia się, które wymusza wielogodzinne korzystanie z laptopów, tabletów czy smartfona. Starajmy się wszyscy o zrekompensowanie sobie tego nadmiaru w atrakcyjny, „pozaekranowy” sposób. Szukajmy wspólnie tych sposobów i optymalnych rozwiązań. Mamy nadzieję, że zbliżające się wielkimi krokami dni świąteczne, a potem okres ferii zimowych będzie dla nas czasem owocnych poszukiwań i realizacji prozdrowotnych działań.

Grudzień 15, 2020