header bottom lines

HISTORIA PRAWA W STAROŻYTNOŚCI I ŚREDNIOWIECZU

HISTORIA PRAWA W STAROŻYTNOŚCI I ŚREDNIOWIECZU

               15 grudnia uczniowie Zespołu Szkół w Wolbromiu realizujący historię i wiedzę o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym uczestniczyli w wykładzie on-line dr Jakoba Maziarza sędziego i wykładowcy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

               Tematyka spotkania dotyczyła historii prawa w starożytności i średniowieczu. W trakcie wykładu słuchacze poznali terminologię prawną oraz historię prawa w oparciu o najważniejsze akty prawne m.in. Kodeks Hammurabiego, prawo żydowskie, prawo rzymskie, Edykt Rotara i Księgę elbląską. Dr Jakob Maziarz omówił także znaczenie prawa rzymskiego dla całego prawodawstwa. Ponadto w sposób bardzo ciekawy omawiając historię prawa odnosił się także do współczesnych przepisów, dzięki czemu słuchacze mieli możliwość poznania nie tylko najważniejszych aktów prawnych, ale także procesu kształtowania się prawa i obwiązujących zasad.

Grudzień 17, 2020