header bottom lines

KONKURS SZKOLNY Dzień Ziemi 2021

KONKURS SZKOLNY Dzień Ziemi 2021

„MÓJ DOM DAWNIEJ I DZIŚ,
CZYLI JAK ZMIENIŁO SIĘ NAJBLIŻSZE
ŚRODOWISKO NA PRZESTRZENI LAT?”

Termin: od 9 kwietnia do 22 kwietnia 2021 r.

Organizator: nauczyciele: geografii i biologii

I CELE KONKURSU:

Cele ogólne
1. Uświadomienie ingerencji człowieka w środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu.
2. Kształtowanie postawy wrażliwości za stan środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe
1. Uczeń wymienia przykłady zmian w środowisku naturalnym w najbliższym otoczeniu.
2. Uczeń proponuje sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania człowieka na
środowisko.
3. Uczeń korzysta z różnorodnych źródeł informacji.
4. Uczeń poszerza umiejętności pracy z wykorzystaniem narzędzi TIK

 

Dzień Ziemi 2021 REGULAMIN KONKURSU

 

9 kwietnia, 2021