header bottom lines

Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne 2017/2018

zdjęcie

[space height=”40″]

Przedmiot Nauczyciele
Język polski mgr Anna Błaszczykiewicz
mgr Piotr Grojec
mgr Beata Kwiatkowska
Język angielski mgr Ewelina Drzewiecka
mgr Dominika Łaksa
mgr Małgorzata Plata
mgr Marta Pietrus-Żelazko
Język niemiecki mgr Paulina Tracz
Język rosyjski mgr Małgorzata Wróbel
Język hiszpański mgr Ewelina Drzewiecka
Historia, WOS mgr Anna Pasternak
mgr Agnieszka Kwapińska
Geografia mgr Elżbieta Kowal-Siewiorek
Biologia mgr Iwona Chojnacka
Chemia mgr inż. Beata Wachowicz
Przysposobienie obronne mgr inż. Jan Mazur
Matematyka mgr Jarosław Kazibut
mgr Renata Pacia
Fizyka mgr inż. Daniel Dziob
Przedmioty informatyczne mgr Adam Bochenek
mgr inż. Zbigniew Prasełek
mgr inż. Agnieszka Siejka
mgr Krzysztof Hasiak
Przedmioty ekonomiczne i zawodowe mgr inż. Jan Mazur
mgr inż. Zbigniew Prasełek
Wiedza o kulturze mgr Renata Kaczmarczyk
Wychowanie fizyczne mgr Anna Bratek
mgr Dariusz Egeman
mgr Agnieszka Haberka
Religia ks. Piotr Długaj
ks. Piotr Ryż
Pedagog szkolny mgr Magdalena Kołdras
Psycholog szkolny mgr Joanna Kulczyk
Biblioteka szkolna mgr inż. Agnieszka Siejka
Grudzień 30, 2015