header bottom lines

Liceum Ogólnokształcące – profile

W roku szkolnym 2019/2020 możesz uczyć się w następujących typach szkół:


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA  HUMANISTYCZNO – PRAWNA

KLASA SPOŁECZNO – JĘZYKOWA

KLASA PRZYRODNICZA

KLASA POLITECHNICZNA pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
W Liceum Ogólnokształcącym język angielski nauczany jest w czterech grupach zaawansowania (grupy miedzyoddziałowe)
Marzec 22, 2016