header bottom lines

Profile

 W roku szkolnym 2021/2022 możesz uczyć się w następujących typach szkół:


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA  HUMANISTYCZNA

 

 


KLASA SPOŁECZNO – JĘZYKOWA

 

 


KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

 


KLASA  BIZNESOWA
W Liceum Ogólnokształcącym język angielski nauczany jest w czterech grupach zaawansowania (grupy miedzyoddziałowe)

Technik Informatyk

 

Kwalifikacje:

Technik Informatyk w służbach mundurowych

Kwalifikacje:

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia (wielozawodowa)

Klasa wielozawodowa kształcąca w zawodach:
Wiodący język obcy: kontynuacja języka z gimnazjum
20 grudnia, 2015