header bottom lines

Profile

 W roku szkolnym 2019/2020 możesz uczyć się w następujących typach szkół:


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA  HUMANISTYCZNO – PRAWNA

 

 


KLASA SPOŁECZNO – JĘZYKOWA

 

 


KLASA PRZYRODNICZA

 

 


KLASA POLITECHNICZNA pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

 

W Liceum Ogólnokształcącym język angielski nauczany jest w czterech grupach zaawansowania (grupy miedzyoddziałowe)

Technik Informatyk

 

Kwalifikacje:

Technik Informatyk w służbach mundurowych

Kwalifikacje:

SZKOŁA BRANŻOWA I stopnia (wielozawodowa)

Klasa wielozawodowa kształcąca w zawodach:
Wiodący język obcy: kontynuacja języka z gimnazjum
Grudzień 20, 2015