header bottom lines

Szkoła Branżowa I Stopnia

Nauka w szkole trwa 3 lata.

Wykaz zawodów w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Branżowej I Stopnia – wielozawodowej:

W trakcie nauki zawodu, uczniowie wyjeżdżają na kursy, zdając egzaminy czeladnicze.
Języki obce: jeden z wcześniejszych etapów edukacyjnych.

Grudzień 21, 2015