ERASMUS+

7 – 10 LISTOPADA, 2022

JOB – SHADOWING W FIŃSKIM IISALMI

W dniach od 7 do 10 listopada nauczyciele Zespołu Szkół w Wolbromiu: Jolanta
Haberka, Magdalena Kołdras i Jarosław Kazibut przebywali w fińskim Iisalmi, obserwując
funkcjonowanie tamtejszej szkoły, poznając założenia i fenomen najlepszego systemu edukacji
w Europie. Wyjazd zaplanowano w ramach programu Erasmus+ Edukacja Szkolna.
Finlandia, znana nam jedynie z lekcji geografii, opowieści znajomych czy uroczej
legendy o św. Mikołaju i jego dzielnych reniferach odsłoniła przed nami swoje malownicze
oblicze…. To kraj, który może pochwalić się ogromną ilością jezior i lasów. A w szkole, którą
odwiedziliśmy zaplanowano dla nas intensywny harmonogram.
Dzień I
Rozpoczynając naszą fińską przygodę ze szkołą w Iisalmi, znajdującą się blisko 80 km na
północ od słynnego Kuopio, poznaliśmy w poniedziałkowy ranek dyrekcję placówki i
wymieniliśmy się ogólnymi informacjami na temat naszych systemów edukacyjnych oraz
problemów, z jakimi spotykamy się na co dzień. Tego dnia uczestniczyliśmy w lekcji języka
szwedzkiego, którego dzieci w Finlandii uczą się obowiązkowo, a także w lekcji chemii oraz
w zajęciach z doradztwa zawodowego.
Omówiliśmy również nasze potrzeby wobec siebie nawzajem w ramach współpracy polsko –
fińskiej i rozpoczęliśmy planowanie wyjazdu młodzieży polskiej do Iisalmi w drugiej połowie
stycznia 2023 roku oraz pobytu młodzieży fińskiej w Wolbromiu w kwietniu przyszłego roku.
Dzień zakończyła wycieczka po Iisalmi, szlakiem najważniejszych miejsc dla historii miasta
i szkoły.
Dzień II
Wtorek rozpoczęliśmy od uczestnictwa w lekcji fizyki, gdzie uczniowie pracowali
samodzielnie lub w grupach nad powierzonym im zadaniem, a nauczyciel jedynie
naprowadzał ich na właściwe rozwiązanie. Przedmiotów ścisłych w Finlandii młodzież uczy
się z podziałem na grupy. Tyle, że przy średnio 24- osobowych klasach grupy te liczą sobie
naprawdę niewielu uczniów, w związku z czym do każdego z nich nauczyciel mógł podejść
kilka razy w ciągu lekcji. Dodać należy, iż uczniowie przynoszą do szkoły swoje laptopy,
notebooki i wszelkie ćwiczenia wykonują na lekcjach przy ich użyciu. Praca w tak
kameralnym gronie jest zdecydowanie bardziej efektywna, a na pewno również
przyjemniejsza zarówno dla uczniów, jak i nie ukrywajmy, nauczyciela. Jeśli z kolei podczas
lekcji, na których młodzież uczy się całą klasą występują problemy z utrzymaniem
dyscypliny, wówczas nauczyciel prowadzący uzyskuje pomoc w postaci asystenta.
Tego dnia udaliśmy się również na zajęcia, które prowadzone były z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. I tu znów pozazdrościliśmy Finom, gdyż w jednej z sal
prowadzona była indywidualna pomoc dla uczniów, którzy nie są w stanie z różnych
powodów opanować materiału z poszczególnych przedmiotów. Jeśli uczeń nie dostał
promocji do następnej klasy lub wykazuje duże braki, a sam nie jest w stanie ich wyrównać,
korzysta z takich zajęć, dzięki czemu nie musi szukać pomocy w postaci popołudniowych lub
weekendowych korepetycji.
Następnym punktem wtorkowego programu było spotkanie z młodzieżą, która w kwietniu
przyszłego roku przyjedzie wraz z opiekunami do Wolbromia. Dzięki wymianie informacji
dotyczących m. in. preferowanych form spędzania wolnego czasu przez dzieci, średniej
temperatury i ogólnie pogody w kwietniu w naszym kraju (kwiecień – plecień, bo przeplata…)
i konieczności specjalnego sposobu żywienia dla uczniów z nietolerancją niektórych
składników żywieniowych mogliśmy wiele kwestii ustalić już dzisiaj.

Po lunchu, który w tamtejszej szkole jest dla uczniów bezpłatny, uczestniczyliśmy w lekcji
języka fińskiego, a po niej w spotkaniu z dwoma paniami, które w wizytowanej przez nas
szkole stoją na pierwszej linii pomocy psychologiczno – pedagogicznej, „wyłapując”
uczniów, którzy jej potrzebują. W następnej kolejności proponują im różne formy wsparcia
we współpracy ze szkolnym pedagogiem, psychologiem, lekarzem psychiatrą, który dyżuruje
w szkole dwa dni w tygodniu. Co ciekawe, jedna z pań nie jest typowym pracownikiem
szkoły, a oddelegowanym przez władze miasta youth workerem. W rozmowie z nami
humorystycznie dodała, iż często nazywana jest przez uczniów drugą mamą. Współpracująca
z nią koleżanka jest kuratorem i ma bezpośredni kontakt z rodzinami tych dzieci.
To był dla nas dzień pełen zaskakujących rozwiązań. Zastanawialiśmy się, które z nich można
byłoby przenieść na grunt polskiej szkoły. Po południu fińscy nauczyciele zabrali nas na
wycieczkę do pobliskiego Paloisvuori, gdzie po powrocie ze wspinaczki na wzgórze,
z którego rozciągał się przepiękny widok na miasto, poczęstowano nas kiełbaskami z grilla
i chlebkiem ziemniaczanym. Trzeba przyznać, że nauczyciele z tamtejszej szkoły pokazali,
jak potrafią być opiekuńczy i zapobiegliwi, bo zadbali o nas w 200% . Atmosfera tego
wieczoru zostanie na długo w naszej pamięci.

Dzień III
Od wczesnego rana rozmawialiśmy w fińskiej szkole o problemach codziennego
funkcjonowania systemu edukacji w Finlandii, odnosząc się do realiów naszej placówki.
Fińska koordynatorka naszej współpracy, Heidi Niskanen, opowiedziała nam o tym, jak
wygląda tygodniowo praca nauczyciela w ich szkole. Dowiedzieliśmy się między innymi, że
etaty nauczycieli w Finlandii różnią się w zależności od przedmiotu, np. język fiński to
maksymalnie 18 godzin tygodniowo, języki obce 20, a przedmioty ścisłe, z racji podziału na
grupy – 24 godziny tygodniowo. Prezentując nam własny styl pracy, fińskie nauczycielki
przedstawiały ciekawe rozwiązania w dzienniku elektronicznym. Omówiliśmy też system
kontaktów z rodzicami, spotkań w ramach rad pedagogicznych i zespołów przedmiotowych,
w większości zbieżny z naszym.
W środę czekała nas lekcja matematyki, programowania i języka angielskiego oraz
przedmiotu, którego w obecnym systemie oświaty nie znajdziemy w polskiej szkole jako
obowiązkowego – home economics. Zaobserwowaliśmy, jak młodzież w 3 lub 4- osobowych
zespołach przygotowywała danie mięsne od podstaw, a także uczyła się zasady "gotuj w
czystej kuchni" oraz pięknie nakrywała do stołu. W fartuszkach pracowali zarówno chłopcy,
jak i dziewczęta. A w dwóch przylegających do siebie pracowniach, przeznaczonych na te
zajęcia uczniowie korzystali z pełnego wyposażenia, od najdrobniejszych elementów typu
fartuszki, sztućce, obrusy, poprzez zmywarki i kuchnie gazowe, a kończąc na żywności
opłacanej całkowicie przez władze miasta.
Na koniec długiego dnia w szkole udaliśmy się na spotkanie z dyrekcją placówki w Iisalmi,
podczas którego omówiliśmy podstawowe kwestie dotyczące finansowania oraz założeń
nadzoru pedagogicznego.
Niezwykle miłym akcentem było wieczorne spotkanie z nauczycielami, którzy w fińskiej
szkole pomagają w realizacji programu Erasmus+. Po raz kolejny przełamany został stereotyp
zdystansowanego i niedostępnego Fina, a w to miejsce zrodził się obraz ciepłego,
żywiołowego i wesołego mieszkańca ojczyzny św. Mikołaja, otwartego na świat i ciekawego
drugiego człowieka.
Dzień IV
W czwartek, na zakończenie naszego pobytu, uczestniczyliśmy jeszcze w lekcji języka
fińskiego, gdzie utrwaliliśmy sobie kilka zwrotów w języku ojczystym gospodarzy, a także

obserwowaliśmy pracę nauczycielki języka angielskiego, która angażowała wszystkich
uczniów w liczne gry i zabawy interaktywne. Rozmawialiśmy również z jednym z
pedagogów specjalnych, który w szkole w Iisalmi na co dzień pracuje z młodzieżą o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jedną z głównych zasad w pracy z takimi uczniami jest
ścisłe współdziałanie wszystkich specjalistów zatrudnionych w placówce.
Po południu nastąpiło oficjalne podsumowanie i wręczenie certyfikatów. Chwile te
uwieczniliśmy na zdjęciach z flagami naszych krajów. Dyrekcje obu szkół i koordynatorki
programu Erasmus+ zapewnili o chęci dalszego rozwoju współpracy polsko – fińskiej.

Kilka słów na zakończenie…
Obserwacja pracy szkoły w Iisalmi była dla nas doskonałą okazją do zapoznania się z fińskim
systemem edukacji „od kuchni”, a także skłoniła nas do refleksji odnośnie niedoskonałości
naszego systemu. Pozwoliła na podpatrzenie form i metod pracy z uczniem, które
umożliwiają młodemu człowiekowi wszechstronny rozwój na miarę jego możliwości. Obraz
fińskiej szkoły zrodził w nas również pytanie: Czy we współczesnym świecie ważniejsza jest
wiedza, czy umiejętności?
Jeśli ktoś chciałby jednym zdaniem określić różnicę między edukacją fińską a naszą rodzimą,
z pewnością słowo – klucz to zaufanie. Ogromne zaufanie władz do dyrektorów szkół i
nauczycieli oraz pedagogów względem uczniów. I oczywiście zawsze pamiętać należy o
kwestii finansów przeznaczanych na edukację. Nieustanne oszczędzanie w tej dziedzinie
nigdy nie prowadziło do niczego dobrego, bo jak powiedział kiedyś Jan Zamoyski „takie będą
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie".

Magdalena Kołdras

1 LUTEGO, 2022

 

 

 

Praktyki zagraniczne u TRAUGUTTA już od nowego roku szkolnego 2022/23 !

 

Z przyjemnością informujemy, że Agencja Narodowa Międzynarodowego Programu ERASMUS+ zaakceptowała wniosekZespołu Szkół w Wolbromiu o Akredytację w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe.Warto tutaj wspomnieć, iż jest to już druga Akredytacja dla naszej szkoły. Autorką wniosku oraz koordynatorką projektu jest nauczycielka j. angielskiego p. Beata Miłoszewska-Wilk.

Uzyskanie Akredytacji wiąże się z 6-letnią gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z wyjazdami uczniów technikum, szkoły branżowej oraz kadry kształcenia zawodowego na zagraniczne staże i praktyki zawodowe.Młodzież, która kształci się i będzie kształcić się w naszej szkole uzyska możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne i wyjazdy edukacyjne. Jest to doskonała wiadomość nie tylko z punktu widzenia edukacyjnego, ale także turystycznego. Poza zdobyciem cennego doświadczenia zawodowego uczniowie zwiedzą europejskie atrakcje turystyczne, poznają kultury innych krajów oraz udoskonalą umiejętności językowe.

Już od następnego roku szkolnego 2022/23 po raz pierwszy w historii naszej szkoły wyjadą co najmniej dwie grupy uczniów technikum i szkoły branżowej aby realizować kilkutygodniowe praktyki zawodowe poza granicami naszego kraju. Oczywiście wszystkie działania realizowanego przedsięwzięcia będą sfinansowane w 100% ze środków Unii Europejskiej. O poszczególnych etapach realizowanych działań będziemy Was na bieżąco informować na szkolnym fb oraz http://www.zswolbrom.pl w zakładce ERASMUS+.

14 STYCZNIA, 2022

13 STYCZNIA, 2022

Visual poems, czyli artystyczna wizja Hiszpanii!

13 stycznia odbył się kolejny etap rekrutacji do projektu Erasmus +. Tym razem zadaniem uczestników było wykonanie artystycznego kolażu prezentującego podróż do Hiszpanii. Za pomocą kolorowego papieru, kredek i gazet uczniowie stworzyli prawdziwe perełki wizualne. Zapraszamy do ich podziwiania zarówno na szkolnej gazetce, jak i w powyższej galerii!

 

17 GRUDNIA,2021

 

15 LISTOPAD, 2021

22 PAŹDZIERNIKA, 2021

CZY TO TY POJEDZIESZ DO CORDOBY? HISZPANIA CZEKA!

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PROGRAMU ERASMUS+

W roku 2021/2022 dla uczniów przygotowane zostały 3 mobilności (wyjazdy), do Cordoby w Hiszpanii.

Przewidujemy dwa rodzaje wymian uczniowskich:

  1. MOBILNOŚĆ INDYWIDUALNA

– 5 uczniów z klas 1 LO i TCH, 10 dni – mobilność indywidualna, dla tych uczniów stworzony zostanie indywidualny program mobilności dostosowany do zainteresowań i potrzeb. Nasi uczniowie chodzą do szkoły z hiszpańskimi uczniami, według ich szkolnego planu lekcji. Podczas tej mobilności uczniowie biorą również udział w wycieczkach kulturowych.

– 7 uczniów z klas 2 i 3 LO i TCH, 10 dni – mobilność indywidualna, dla tych uczniów stworzony zostanie indywidualny program mobilności dostosowany do zainteresowań i potrzeb. Nasi uczniowie chodzą do szkoły z hiszpańskimi uczniami, według ich szkolnego planu lekcji. Podczas tej mobilności uczniowie biorą również udział w wycieczkach kulturowych.

  1. MOBILNOŚĆ GRUPOWA

– 15 uczniów z kl. 1 LO i TCH, 7 dni – mobilność grupowa przypominająca wymianę uczniowską. Są to głównie działania integracyjne, wycieczki w miejscu mobilności (w tym przypadku w Hiszpanii), wspólne projekty kulturowe, ekologiczne, prozdrowotne i językowe oraz działania mające na celu promowanie postaw otwartości, tolerancji i poszanowania dla innych kultur.

Wszystkie wyjazdy polskiej młodzieży do Cordoby planowane są w jednym terminie, tj.:

19 – 26.04.2022– siedmiodniowa mobilność grupowa

19 – 30.04.2022 – mobilności indywidualna

Uczestnicy projektu zwiedzą również dwa piękne miasta: Malagę i Sewillę!

ERASMUS+ dla kogo?

Podstawowymi zasadami programu jest WŁĄCZANIE I RÓŻNORODNOŚĆ. W związku z tym chęć udziału w projekcie może wyrazić KAŻDY UCZEŃ, bez względu na wyniki w nauce, najważniejsze są jego zainteresowania, pasje, jego postawa, otwartość i chęć działania.

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAĆ REKRUTACJA?

Rekrutacja będzie odbywała się jednocześnie dla dwóch osobnych grup wiekowych:

– kl. 1 LO i TCH

– kl. 2 i 3 LO i TCH

ETAP 1:

A letter of application

„Why am I a good candidate for Erasmus in Cordoba?”

– zainteresowani uczniowie piszą list w języku angielskim do swojego nauczyciela, w którym mają za zadania przekonać go i uargumentować dlaczego to właśnie oni są odpowiednimi/ najlepszymi kandydatami do programu,

– styl formalny,

– 200 – 250 słów,

– wersja komputerowa, GOOGLE documents, plik należy udostępnić wszystkim nauczycielom języka angielskiego na poniżej podane adresy e-mailowe:

paulinastrozik@zswolbrom.pl

jolantahaberka@zswolbrom.pl

dominikaurbaniak@zswolbrom.pl

beatamiloszewskawilk@zswolbrom.pl

dominikalaksa@zswolbrom.pl

– termin odesłania – 26.10.2021

– w etapie tym liczy się przede wszystkim kreatywność, siła argumentów oraz UCZCIWOŚĆ. Dla językowców liczy się tu nie tyle język, gramatyka czy styl, ale argumenty, pomysły na siebie, zainteresowania, pasje.

ETAP II:

Do etapu drugiego przechodzą uczniowie, którzy przeszli etap I.

Prezentacja multimedialna, krótki film lub animacja; im bardziej kreatywnie, tym lepiej!

TEMAT 1: JA – moja rodzina, moje pasje, wolny czas. Czas trwania: do 2 minut.

TEMAT 2: MOJA SZKOŁA I MOJE MIASTO – praca przygotowywana w parach, długość do 2 minut.

Termin wykonania: 30.11.2021

Wszystkie wykonane prace uczniowie umieszczają na specjalnie utworzonej grupie ERASMUS+ REKRUTACJA na platformie CLASSROOM.

ETAP III:

Do etapu trzeciego przechodzą uczniowie, którzy przeszli etap II.

Spotkanie online z młodzieżą z Hiszpanii

W etapie tym liczy się przede wszystkim interakcja, komunikatywność, otwartość, ciekawość i nawiązywanie kontaktów. Spotkanie odbywa się z udziałem nauczycieli języka angielskiego, którzy są cichymi obserwatorami.

Termin: grudzień 2021

Powyższym etapom będą towarzyszyły innego rodzaju działania. Mogą to być: obchody Erasmus Days, działania językowe na terenie szkoły i gminy, jak również udział w rekrutacji uczestników o mniejszych szansach edukacyjnych.

Uczniowie mający trudności w nauce języka angielskiego, mający niskie oceny lub borykający się z innymi trudnościami, ale mimo to chętni i otwarci do działania, poznawania nowych ludzi, mający dobre pomysły, przebojowi, otwarci, ludzie z pasją, chcący finalnie jednak mówić po angielsku i rozwinąć swoje umiejętności: was zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału w programie Erasmus+ do swojego nauczyciela języka angielskiego do dnia 26.10.2021.

DON’T HESITATE! JOIN US TODAY!

21 WRZEŚNIA, 2021

15 września do naszego miasta, a także do naszej szkoły, przybył nauczyciel z hiszpańskiej Cordoby – Antonio Romero. Głównym celem tej wizyty było oczywiście opracowanie wspólnych działań w ramach projektu Erasmus +, ale nie mogło też zabraknąć innych lokalnych atrakcji. Po spotkaniu z dyrekcją Zespołu Szkół oraz z anglistkami, pan Romero zwiedził nasze małe, lecz urokliwe miasteczko w towarzystwie p. Bogusława Gwiazdy oraz jego wnuka Bartosza, który tego dnia wcielił się w rolę profesjonalnego tłumacza. Nasz gość zobaczył dwa piękne wolbromskie kościoły: kościółek modrzewiowy oraz kościół pod wezwaniem św. Katarzyny, rynek oraz podziwiał typową małomiasteczkową zabudowę, którą charakteryzuje się ulica Miechowska. Pan Romero spróbował oczywiście tradycyjnych lodów w lodziarni na rynku i nie jest tajemnicą, że był zachwycony ich smakiem! Wieczorem hiszpański nauczyciel spotkał się jeszcze z innymi nauczycielami z ZS biorącymi udział w projekcie Erasmus +, a już kolejnego dnia zwiedzał naszą szkołę w towarzystwie uczniów: Kacpra Farona oraz Łukasza Zaręby. Pan Antonio Romero był pod wielkim wrażeniem bazy dydaktycznej Zespołu Szkół w Wolbromiu, zwłaszcza nowocześnie wyposażonych sal językowych oraz pięknej mapy świata oraz róży wiatrów znajdujących się w sali geograficznej. Po kolejnych godzinach pracy nad projektem, przyszedł czas na zwiedzenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Nasz gość po długim spacerze wśród skalnych ostańców, spróbował lokalnych paluchów wypiekanych w szałasie Fundacji Archezja. Było to dla niego kolejne nowe doświadczenie, a zwiedzone miejsce określił jednym słowem: RAJ! Z niecierpliwością czekamy teraz na przyjazd młodzieży z hiszpańskiej szkoły IES Ángel de Saavedra oraz na nasz wyjazd do Cordoby, ale wcześniej czeka nas długi proces rekrutacji, śledźcie więc uważnie wszystkie nasze ogłoszenia dotyczące projektu Erasmus +

12 WRZEŚNIA, 2021

54 345,00 euro dla Traugutta! Tyle wynosi w roku szkolnym 2021/2022 dofinansowanie z programu Erasmus w ramach AKCJI 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (KA121-SCH) dla Zespołu Szkół w Wolbromiu.

Pozyskana kwota pozwoli na realizację 27 wyjazdów zagranicznych (mobilności) dla uczniów do partnerskich szkół europejskich, m.in. w Cordobie w Hiszpanii oraz na odbycie 11 mobilności  nauczycieli na zagranicznych kursach językowych oraz metodycznych.

Przypomnijmy, że ZS w Wolbromiu otrzymał Akredytację Erasmusa w sektorze Edukacja Szkolna, co oznacza, że przez kolejne 6 lat szkoła będzie miała zapewniony uproszczony dostęp do finansowania mobilności uczniów i nauczycieli. Zatem możemy rozwinąć skrzydła i poszybować w Europę po wiedzę i nowe doświadczenia!

28 LUTEGO, 2021

Mamy to!

Zespół Szkół w Wolbromiu otrzymał właśnie „bilet wstępu do programu i rodzaj stałego członkostwa w programie Erasmus”.

26 lutego ogłoszono wyniki konkursu wniosków o Akredytację w akcji 1. Mobilność  uczniów i kadry w sektorze Edukacji szkolnej. Nasza szkoła znalazła się na 113 miejscu wśród 396 szkół, które wnioskowały o dostęp do finansowania projektów Erasmus.

Wniosek Zespołu Szkół dotyczył mobilności zagranicznych oraz wirtualnych uczniów, jak również mobilności nauczycieli. Jest ogromną szansą zarówno dla młodzieży, jak i kadry pedagogicznej na rozwój umiejętności językowych oraz kompetencji kluczowych i miękkich. Dzięki programowi Erasmus w naszej szkole zintensyfikujemy współpracę z partnerską szkołą włoską, podejmiemy działania ze szkołą z Hiszpanii, nawiążemy nowe kontakty niezbędne do realizacji międzynarodowych projektów. Nauczyciele wezmą udział w kursach zagranicznych na najwyższym europejskim poziomie.

Uzyskanie Akredytacji oznacza, iż nasza szkoła regularnie będzie otrzymywać dofinansowanie działań mobilnościowych kadry i uczniów w ramach programu Erasmus przez kolejne 6 lat. Międzynarodowa współpraca Zespołu Szkół w Wolbromiu, dzięki pracy nauczycielek języka angielskiego, rozwija się znakomicie.

Skontaktuj się z nami!

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Akceptuję!