Inwestujemy w zawodowców-CKZ2

Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim II

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego  
 

Okres realizacji: 1.06.2020 r. -30.09.2023 r.

Wartość projektu:  5.004.858,88  zł (z czego 4.254.130,04 zł stanowi dofinansowanie UE)

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic i nauczycieli/-ek ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. Branżą wiodącą CKZ będzie branża elektryczno-elektroniczna. Branżą uzupełniającą jest mechaniczna i górniczo-hutnicza.

Wsparcie kierowane do uczniów będzie obejmować:
1. Kursy i szkolenia,
2.  Staże/praktyki z możliwością wypłaty stypendium stażowego,
3. Wizyty zawodoznawcze w przedsiębiorstwach,
4. Warsztaty i wykłady we współpracy z uczelniami wyższymi,
5. Zajęcia dydakyczno-wyrównawcze,
6. Zajęcia rozwijające,
7. Zajęcia przygotowujące do egzaminów.

Wsparcie kierowane do nauczycieli będzie obejmować:
1. Studia podyplomowe.
2. Szkolenia i kursy.
3. Praktyki w przedsiębiorstwach.

Bieżąca oferta projektu wraz z dokumentacją znajduje się na stronie:

http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/inwestujemy-w-zawodowcow-ii/

Skontaktuj się z nami!

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Akceptuję!