Małopolska Chmura Edukacyjna, edycja IV

„Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja IV”
Nr projektu: RPMP.10.01.04-12-0006/21
Okres realizacji: 1.09.2021-31.07.2022 r.
Wartość: 218.298 zł (w tym: 185,553.30 zł współfinansowanie UE)
Projekt zakłada udział młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez
wykładowców uczelni wyższych wyłonionych w ramach projektu RPO WM poddziałanie 2.1.3
pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna". Zajęcia odbywać się będą w pracowniach
wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Ponadto uczniowie będą
mieli możliwość uczestniczenia na koła naukowe, na których pracować będą m.in. metodą
eksperymentu. Możliwy będzie również udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni. Dzięki
wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć
z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie
podstaw do stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi. Obszary te
zostały wybrane spośród dostępnych na podstawie przeprowadzonej w szkole diagnozy.
Zajęcia będą prowadzone według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu
koordynacyjnego. W projekcie wezmą udział: ZS nr 1 w Olkuszu, ZS nr 3 w Olkuszu, I LO w
Olkuszu, IV LO w Olkuszu, ZS w Wolbromiu, ZS nr 4 w Olkuszu.

Skontaktuj się z nami!

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Akceptuję!