Technik informatyk

Technik Informatyk

 • Przedmioty rozszerzone: matematyka
 • Przedmiot uzupełniający: elementy grafiki 3D
 • Wiodący język obcy: kontynuacja języka angielskiego
 • Drugi język obcy: do wyboru spośród – niemiecki, rosyjski
Kwalifikacje:
 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych- egzamin po trzeciej klasie
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych- egzamin w połowie piątej klasy

Nauka w tej szkole kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych związanych z informatyką.

Pięcioletni cykl kształcenia przygotowuje uczniów m. in. do projektowania, obsługi i serwisowania systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego, obsługi systemów biurowych, programowania systemów informatycznych, baz danych, aplikacji internetowych.
Zapotrzebowanie na rynku pracy na techników informatyków jest duże, dlatego absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach pracujących z wykorzystaniem komputerów, produkujących komputery lub w punktach ich sprzedaży lub serwisowania. Kwalifikacje i umiejętności zdobyte w tej szkole umożliwiają także założenie własnej firmy zajmującej się np. tworzeniem witryn internetowych, serwisowaniem sprzętu oraz doradztwem w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów komputerowych i sieciowych.
Dzięki Edukacji w naszej szkole, będziesz przygotowany do wykonywania zadań związanych z projektowaniem, tworzeniem oraz obsługą i naprawą systemów informatycznych oraz sprzętu komputerowego a zwłaszcza do: obsługi systemów biurowych, programowania systemów informatycznych, baz danych, aplikacji internetowych z wykorzystaniem języków programowania (technologii) takich jak: C++, PASCAL, JAVA, PHP, SQL, XML, HTML, .NET, wraz z posługiwaniem się nowoczesnymi urządzeniami techniki komputerowej i multimedialnej.

Kwalifikacje zawodowe:
 • Technik informatyk planuje konfiguracje, dobiera podzespoły i montuje z nich komputery. Nadzoruje organizacją pracy podczas montażu. Przygotowuje do pracy systemy komputerowe z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Przygotowuje i konfiguruje urządzenia peryferyjne. Doradza klientowi w zakresie konfiguracji i modernizacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych. Odpowiada za konserwacje urządzeń techniki komputerowej w czasie ich okresu użytkowania. Zabezpiecza, rekonfiguruje i utrzymuje w optymalnej wydajności systemy operacyjne. Wykonuje zadania serwisowe polegające na diagnozowaniu i usuwaniu usterek komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych i systemu operacyjnego. Monitoruje pracę systemów komputerowych. Wycenia i kosztorysuje konfiguracje systemów komputerowych oraz ich konserwacje i naprawy. Dba o aspekty ekologiczne na stanowisku pracy (recycling) oraz o bezpieczeństwo i higienę pracy. Potrafi zorganizować i prowadzić sklep komputerowy, serwis czy hurtownię komputerową.
 • Technik informatyk wykonuje projekt okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej. Dobiera urządzenia sieciowe, komputery, medium transmisyjne oraz oprogramowanie systemowe i narzędziowe do pracy w sieci lokalnej. Montuje elementy lokalnej sieci komputerowej według projektu. Instaluje i konfiguruje urządzenia sieciowe i sieciowe systemy operacyjne. Odpowiada za właściwe działanie lokalnej sieci komputerowej. Projektuje i wykonuje modernizację lokalnej sieci komputerowej. Administruje zasobami i użytkownikami lokalnej sieci komputerowej. Podłącza sieć lokalną do Internetu i zabezpiecza przepływ danych w sieci. Nadzoruje politykę bezpieczeństwa danych osobowych w postaci elektronicznej. Diagnozuje i naprawia awarie występujące w lokalnej sieci komputerowej. Organizuje pracę podczas montażu sieci i jej naprawy przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzoruje procesami projektowania, montażu i naprawy lokalnej sieci komputerowej. Jest przygotowany do prowadzenia działalności usługowej dotyczącej lokalnej sieci komputerowej.
 • Technik informatyk projektuje i wykonuje strony internetowe, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. Buduje dynamiczne witryny wykorzystujące internetowe bazy danych i usługi zdalnych serwerów. Tworzy aplikacje, skrypty i aplety wykonywane po stronie klienta oraz serwera. Administruje aplikacjami i witrynami internetowymi. Projektuje i tworzy bazy danych. Doradza klientowi w oprawie graficznej i strukturze budowanej strony. Tworzy i obrabia grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych. Zabezpiecza strony internetowe oraz bazy danych. Monitoruje i testuje witryny i aplikacje internetowe. Konfiguruje i naprawia lokalne i internetowe bazy danych. Nadzoruje prace projektowe i wykonawcze dotyczące aplikacji internetowych i baz danych. Prowadzi działalność gospodarczą usługową w zakresie baz danych i aplikacji internetowych.
Uczniowie zdają dwa egzaminy zawodowe z kwalifikacji:
 • INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych – po trzeciej klasie,
 •  INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych – w połowie piątej klasy.
Absolwenci technikum informatycznego mogą podejmować pracę w firmach:
 • Komputerowych (sklep komputerowy),
 • Usługowych (Hosting, monitoring),
 • Naprawczych (Serwis),
 • Produkcyjnych (AMD, INTEL),
 • Informatyk
 • Administrator sieci
 • Webmaster
 • Programista
 • Projektant aplikacji internetowych
 • Grafik komputerowy
Uczniowie tego kierunku:
 • poznają różne systemy operacyjne (Windows/Linux),
 • projektują aplikacje internetowe (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP/MySQL),
 • uzyskają wiedzę o budowie sieci komputerowych,
 • nabywają umiejętności stosowania oprogramowania graficznego (Photoshop, Gimp) oraz posługiwania się różnymi technikami multimedialnymi,
 • uzyskają wiedzę z zakresu programowania (C++, Visual C++, Java),
 • poznają język angielski ogólny oraz zawodowy.
Kształci w cyklu czteroletnim, podczas nauki umożliwiamy:
 • Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych (matura, egzamin zawodowy umożliwiający uzyskanie tytułu technika informatyka);
 • Treści programowe realizowane są w następujących modułach: podstawy technik informacyjnych, urządzenia techniki komputerowej, metodologia programowania, systemy zarządzania bazami danych, systemy operacyjne
Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowiskach:
 • Instalatora i administratora systemów operacyjnych,
 • Administratora sieci komputerowych,
 • Administratora baz danych,
 • Projektanta i programisty baz danych,
 • Instalatora i konserwatora sprzętu komputerowego,
 • Pracownika działu finansowo-księgowego.
 • Mogą także, prowadzić własną działalność gospodarczą o podobnej tematyce. Zawód technika informatyka jest wciąż atrakcyjny dla rynku pracy i potrzebny w Unii Europejskiej. Zapewnia łatwość, w razie konieczności, zmiany pracy. Szkoła przygotowuje również do studiów na kierunkach informatycznych, przede wszystkim na Politechnice Wrocławskiej. Absolwent technikum informatycznego otrzymuje trzy rodzaje świadectw: świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe uprawniające do posługiwania się tytułem „Technik informatyk” (oczywiście po zdaniu odpowiednich egzaminów).

Nauka trwa cztery lata. W czteroletnim cyklu kształcenia uczniowie muszą odbyć miesięczną praktykę zawodową w wybranym przez siebie zakładzie – prowadzącym działalność informatyczną. Dzięki atrakcyjnemu programowi zajęć, nowoczesnej bazie dydaktycznej oraz dobrze wyszkolonej kadrze absolwenci powyższego kierunku będą mogli dołączyć do elitarnej grupy fachowców z zakresu, szeroko rozumianej, informatyki. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego Absolwent uzyskuje tytuł technika informatyki.

JEŚLI DLA CIEBIE KOMPUTER, TO NIE TYLKO NARZĘDZIE DO GRANIA CZY „GADANIA”
JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ: JAK TO DZIAŁA?
JEŚLI INTERESUJĄ CIĘ BARDZO RÓŻNE ASPEKTY KOMPUTERA I JEGO ZASTOSOWAŃ
   TO TA SZKOŁA JEST DLA CIEBIE

Skontaktuj się z nami!

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Akceptuję!