Podręczniki 2020/2021

Wykaz podręczników dla klas na rok szkolny 2020/2021

Podręczniki dla klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcące :

1 A – profil  humanistyczno    <<Pobierz>>

1Bprofil społeczno -językowy    <<Pobierz>>

1C – profil przyrodniczy    <<Pobierz>>

1D – profil matematyczny <<Pobierz>>

1 TCH – Technik Informatyk    <<Pobierz>>

1 BR- Szkoła Branżowa     <<Pobierz>>

Podręczniki dla klas drugich

po szkole podstawowej:

2 AP LO  <<Pobierz>>

2 BP LO  <<Pobierz>>

2 TCHP   <<Pobierz>>

2 BRP     <<Pobierz>>

po gimnazjum

II A LO    <<Pobierz>>

II B LO   <<Pobierz>>

II TCH   <<Pobierz>>

II BR      <<Pobierz>>

Podręczniki do klas trzecich

3 A LO         <<Pobierz>>

3 TCH        <<Pobierz>>

3 BR          <<Pobierz>>

Podręczniki do klasy czwartej

4 TCH  <<Pobierz>>

 Wykaz podręczników dla klas na rok szkolny 2019/2020

Podręczniki dla klas pierwszych

po SZKOLE PODSTAWOWEJ

Liceum Ogólnokształcące – profil  humanistyczno-prawny    <<Pobierz>>

Liceum Ogólnokształcące – profil społeczno językowy    <<Pobierz>>

Liceum Ogólnokształcące – profil przyrodniczy    <<Pobierz>>

Technik Informatyk    <<Pobierz>>

Szkoła Branżowa     <<Pobierz>>

po GIMNAZJUM

Liceum Ogólnokształcące – profil  humanistyczno-prawny    <<Pobierz>>

Liceum Ogólnokształcące – profil społeczno językowy   <<Pobierz>>

Liceum Ogólnokształcące – profil przyrodniczy   <<Pobierz>>

Technik Informatyk   <<Pobierz>>

Szkoła Branżowa

 

II A LO    <<Pobierz>>

III A LO    <<Pobierz>>

2 Technik Informatyk    <<Pobierz>>

3 Technik Informatyk  <<Pobierz>>

4 Technik Informatyk  <<Pobierz>>

2 BR <<Pobierz>>

Skontaktuj się z nami!